Direct onze hulp nodig?
bel (0513) 622339

Verzekering en kosten

Uitvaartkosten kunnen ongemerkt flink oplopen, zeker als u veel persoonlijke wensen hebt. Het is verstandig om een verzekering af te sluiten tegen deze kosten. Omdat wij van mening zijn dat het afsluiten van een verzekering best lastig is raden we u aan hiervoor een specialist in de arm te nemen, sluit niet zomaar op internet een polis af maar laat u adviseren door een assurantieadviseur. Om u vast een beeld te geven van de mogelijkheden leggen we hieronder uit wat de verschillen zijn tussen de vormen van verzekeren die we vaak tegenkomen.

Natura uitvaartverzekering
Een natura uitvaartverzekering houdt in dat de verzekeraar bepaalde diensten van de uitvaartverzorger zal vergoeden. U krijgt bij een natura uitvaartverzekering zelf geen geld uitgekeerd, maar hebt recht op alles wat er in het afgesloten pakket is omschreven.
Lifetri is een landelijke uitvaartverzekeraar die pakketten aanbiedt op basis van lokale uitvaartkosten, deze manier van verzekeren is zeer persoonlijk en houdt rekening met uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
ARDANTA is ook een landelijk werkend uitvaartverzekeraar die een uitstekende natura uitvaartverzekering aanbiedt, waarbij u vrij bent in de keuze van de uitvaartverzorger. Daarnaast zijn uw eventuele kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Gebruikt u een dienst die wel verzekerd heeft niet, dan kunt u de vrijkomend waarde hiervan op een andere manier aan de uitvaart besteden.

Deze manier van verzekeren wordt door de consumentenbond aangeraden.

Een standaard natura uitvaartpakket kan soms voordelig lijken, echter het verdient aanbeveling om eens goed naar de kleine lettertjes te kijken en na te gaan wat er allemaal wordt vergoed. Vaak zal het daadwerkelijke pakket tegenvallen en zal er later een bijbetaling noodzakelijk zijn.
coöperatie DELA is een natura uitvaartverzekeraar die, naast een vast pakket ook de mogelijkheid biedt extra wensen te verzekeren middels een pluskapitaal verzekering.

Geld- of Kapitaalverzekering
Een geldverzekering is een meer flexibele wijze van verzekeren, het verzekerde bedrag in geld (kapitaal) wordt uitgekeerd aan de nabestaanden, die daarmee de uitvaartnota kunnen voldoen. Er is geen sprake van een vast pakket aan diensten. Veel grote verzekeraars werken met een sommen- of kapitaalpolis, ARDANTA is daar een voorbeeld van, maar ook de RVS heeft een kapitaal uitvaartverzekering.

Uitvaartvereniging
Vroeger had praktisch ieder dorp of stad één of meerdere uitvaartverenigingen, ontstaan uit gilde’s of ter vervanging van de burenplicht. Deze verenigingen boden hun leden een begrafenis aan zonder kosten of in ieder geval zeer lage kosten. Later werden de diensten veelal in een korting uitgedrukt. Veel verenigingen zijn verdwenen en sommigen zijn uitgegroeid tot regionale of zelfs landelijk werkende verzekeringsmaatschappijen. Veel verenigingen zijn plaatselijk gebleven en bieden de leden een korting op de uitvaartnota, deze korting verschilt per vereniging. In bijna alle gevallen is de ledenkorting lang niet hoog genoeg om alle kosten te dekken. Een extra verzekering is dan ook geen overbodige luxe.

Andere mogelijkheden
Naast een uitvaartverzekering is het ook mogelijk om te sparen voor uw uitvaart, houdt er wel rekening mee dat er altijd een risico is dat u komt te overlijden voor u het benodigde bedrag hebt gespaard. Met een verzekering dekt u dat risico af.
Stichting DEFOZET is een stichting die het mogelijk maakt de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen. Dit kan soms voordelig zijn als u het eigen vermogen moet ‘opeten’ wanneer u bijvoorbeeld in een zorgcentrum gaat wonen.
Stichting DEFOZET is een zelfstandige stichting die de inleg van de deelnemers op een betrouwbare manier beheert.