Direct onze hulp nodig?
bel (0513) 622339

Nieuws


Informatie over uitvaarten en Coronavirus

Geplaatst op

Van der Zwaag Uitvaartzorg volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en geeft hier eventuele updates. Van der Zwaag Uitvaartzorg volgt de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaan rouwbezoeken gewoon door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan ons via ons e-mail adres info@vdzwaag.nl of bel 0513 622 339

 

Update 12 maart, 10.00 uur

 

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk)besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt daarvoor 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 0513 622 339. Vermeld onze medewerker daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het Coronavirus.

 

Komt een uitvaartverzorger van Van der Zwaag Uitvaartzorg dan ook langs?

Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Wanneer nabestaanden niet besmet zijn en niet in quarantaine zijn, wordt de uitvaart op de gebruikelijke wijze geregeld. Alleen mensen met ziekteverschijnselen en die het Corona-virus dragen, zijn besmettelijk.

Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, dan wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime

 Hebben nabestaanden vermoedelijk het Coronavirus, dan wordt per situatie samen met de nabestaanden gekeken wat een passende oplossing is. Ook dan is telefonie of digitale communicatie een mogelijkheid. 

 

Wat gebeurt er met mijn dierbare die besmet is met het Coronavirus?

Uitvaarten kunnen gewoon doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Alleen lichte balseming is niet toegestaan. Rouwbezoeken kunnen gewoon doorgaan. Van der Zwaag Uitvaartzorg volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein. 

 

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

 

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?

Ja. 

 

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel? 

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Het kabinet deed een dringende oproep om elkaar voorlopig geen handdruk meer te geven. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd. Hoe condoleer je de nabestaanden dan wel? Op de afbeelding(en) hieronder, zijn alternatieven te zien. Het gaat om:

  • Leg uw eigen hand op het hart,  terwijl u de nabestaanden condoleert met het verlies van hun dierbare
  • Vouw uw eigen handen ineen, terwijl u de nabestaanden condoleert met het verlies van hun dierbare

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartverzorger dit onderwerp onder de aandacht brengen van de nabestaanden. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de uitvaartverzorger de belangstellenden verzoekt geen handen te schudden.

 

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoening – naar de uitvaart komen?

Van der Zwaag Uitvaartzorg doet een dringend beroep op ieders gezonde verstand om zorgvuldig te handelen in belang voor zichzelf en voor anderen. Wij kunnen als organisatie niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid.

Ook hiervoor geldt dat Van der Zwaag Uitvaartzorg een beroep doet op ieders gezonde verstand om zorgvuldig te handelen in het belang voor zichzelf en voor anderen. Het is een eigen afweging om al dan niet naar uitvaart te komen.


Nieuwe voorzitter Keurmerk (SKU)

Geplaatst op

Mijndert Rebel nieuwe voorman van Keurmerk Uitvaartzorg

14 maart 2019

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) heeft vanaf vandaag een nieuwe voorzitter: Mijndert Rebel.

Rebel vervulde sinds 2015 de rol van penningmeester in het SKU-bestuur en neemt per 13 maart 2019 de voorzittershamer over van Matthijs de Gee.

De nieuwe en relatief jonge (39) voorman van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg is eigenaar van een uitvaartonderneming en komt direct uit de praktijk. In het eeuwenoude familiebedrijf draait hij inmiddels zo’n 20 jaar mee. Toch zal het volgens de kersverse SKU-voorzitter niet meevallen om zijn voorganger Matthijs De Gee te vervangen. “Matthijs heeft de rol uitstekend vervuld. Hij handelt bedachtzaam, rekening houdend met verschillende belangen. Mijn stijl is directer, wat meer recht voor de raap,” aldus Mijndert. Mathijs de Gee was voorzitter van SKU sinds 1 juni 2011.De nieuwe voorzitter van het SKU-bestuur heeft een duidelijke missie. “Ik vind het belangrijk om met het Keurmerk Uitvaartzorg de belangen van de consument te beschermen en de hoge kwaliteit van de dienstverlening te blijven waarborgen. Consumenten waarderen onze keurmerkhouders nu gemiddeld met het rapportcijfer 9,1. Dát wil ik zo houden en waar mogelijk zelfs verbeteren,” licht Mijndert toe.Het Permanent Educatie-systeem dat in 2019 start, borgt volgens Mijndert de kwaliteit verder. “Permanente Educatie wordt een verplicht onderdeel voor keurmerkhouders. Hierdoor kun je er als consument op vertrouwen dat jouw uitvaartondernemer met het Keurmerk Uitvaartzorg up-to-date is en op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de sector.”

“Consumenten zijn beter voorbereid op hun vakantie dan op hun laatste afscheid.”

Geplaatst op

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) deed Ombudsman Uitvaartwezen Marliz Schellekens deze prikkelende uitspraak. De bijeenkomst stond in het teken van het voorkomen van klachten. Daaraan kunnen zowel de uitvaartondernemer als de nabestaanden bijdragen.

De klanttevredenheid van uitvaarten die worden begeleid door een ondernemer met het keurmerk zijn gemiddeld hoog. Het gemiddelde rapportcijfer is een 9,1. Indien er toch klachten zijn, blijken deze volgens de Ombudsman in de meeste gevallen te gaan over de factuur van de uitvaart. Om ook deze klachten te voorkomen, introduceerde voorzitter Matthijs de Gee een aangepaste wijze van begroten: “Per 2019 mogen Pro Memorie posten zonder bedragen niet meer voorkomen op de begroting. Er zal altijd een schatting worden gegeven zodat de nabestaanden een goede indruk krijgen wat het totaalbedrag gaat worden.”

Daarnaast ging de Ombudsman in op het behandelen van klachten. “Uiteindelijk gaat het erom de consument rechtsbescherming te bieden. En om de uitvaartbranche de mogelijkheid te bieden te leren. Een klacht geeft immers de kans te onderzoeken wat er verkeerd is gegaan en hoe het de volgende keer beter kan.”

Ombudsman Marliz Schellekens ging ook in op de rol van de consumenten om verrassingen te voorkomen en zich beter voor te bereiden op het afscheid van hun naasten. “Veel consumenten kennen de inhoud van hun uitvaartpolis niet en weten daardoor niet welke kosten gedekt zijn door de polis en welke aanvullend in rekening zullen worden gebracht.” De ombudsman benadrukte ook dat uitvaartondernemers de consument naar vermogen moeten voorlichten. “Als de familie bij het bespreken van de uitvaart met de uitvaartondernemer de polis overlegt, kan het tijdens het gesprek – of daarna, na contact met de verzekeringsmaatschappij – meteen duidelijk worden wat de vergoedingen via de polis zijn en wat specifieke wensen additioneel kosten.”

 

“Onduidelijkheden over de inhoud van de uitvaartpolis neem ik graag weg,” aldus Klaas Stuiver, uitvaartverzorger bij Van der Zwaag Uitvaartzorg, “en dat kan ook wanneer er nog geen sprake is van een overlijden.”  Klaas wijst op het Vrijblijvend Inloopspreekuur dat bij Van der Zwaag Uitvaartzorg elke dinsdagmiddag van 14:30-16:30 uur in het Afscheidshuis wordt gehouden. “Daarnaast is er ook altijd nog de mogelijkheid om bij u thuis in alle rust uw polis door te nemen en om te bepalen of deze nog voldoet aan uw huidige wensen.” laat Klaas weten.

Direct een afspraak maken?  bel 0513-622339 

 


uitvaartverzekeraar Nuvema overgenomen door Lifetri Groep

Geplaatst op

Hilversum, 14 september 2018 – Lifetri Groep neemt N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij (Nuvema) over. Nuvema is een uitvaartverzekeraar met circa 185.000 polishouders in Nederland. Na de overname wordt de naam van de onderneming gewijzigd in Lifetri Uitvaartverzekeringen (Lifetri), onderdeel van Lifetri Groep. Financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.

Nuvema is een gerenommeerde natura uitvaartverzekeraar die sinds 1959 actief is. De onderneming is onafhankelijk en biedt verzekerden een vrije keuze in de uitvaartverzorger. Bij Nuvema werken momenteel circa 50 mensen, die in dienst zullen komen van Lifetri Uitvaartverzekeringen.
De rechten van de polishouders blijven na de overname volledig behouden en beschermd.

Lifetri Groep neemt Nuvema over van Conservatrix Groep S.à.r.l.. Tegelijkertijd wordt het herverzekeringscontract met Heco Reassurantie S.A. beëindigd, wat resulteert in een sterke, solvabele onderneming. De merknaam Nuvema zal op termijn worden gewijzigd in Lifetri Uitvaartverzekeringen. Lifetri staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

De directie van Lifetri Uitvaartverzekeringen bestaat uit directievoorzitter Ingeborg van Hoek en financieel directeur Dick Stoop. De zittende directie van Nuvema treedt na de overname terug.

Lifetri Uitvaartverzekeringen maakt samen met Lifetri Verzekeringen deel uit van Lifetri Groep, dat eigendom is van TPG Sixth Street Partners, LLC (TSSP). TSSP heeft momenteel circa USD 25 miljard onder beheer en is het investeringsplatform van TPG, een in de Verenigde Staten gevestigde investeringsmaatschappij.


Bij de tijd

Geplaatst op

Nieuwe afbeeldingen in de beeldbank.

Regelmatig worden er nieuwe afbeeldingen toegevoegd aan de rouwkaarten beeldbank. Hoewel wij in onze brochure veel voorbeelden hebben, is het ook mogelijk een keuze te maken in onze digitale beeldbank.

Alle afbeeldingen zijn op verschillende formaten in hoge resolutie door ons te downloaden, zo kunnen we ook de beste kwaliteit in rouwkaarten leveren.

http://www.vdzwaag.nl/mogelijkheden/rouwdrukwerk/rouwbrieven/


Echt Eco van Hollands hout en DZU

Geplaatst op

Een nieuwe kist in het assortiment.

Vanaf maart zijn ook bij Van der Zwaag de groene uitvaartkisten van DZU leverbaar.

Staatsbosbeheer heeft samen met DZU Uitvaartkisten in de Groene uitvaartkist ontwikkeld. Een bijzonder concept, waarmee we mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Kiest u voor deze kist? Dan investeert u in onze natuur. Staatsbosbeheer plant voor elke kist een nieuwe boom. De nabestaanden krijgen hiervan een certificaat. Met het planten van de boom krijgt duurzaamheid een extra betekenis: een symbool van leven om na te laten aan de wereld. Staatsbosbeheer ontvangt daarnaast automatisch een gift van € 50,- voor elke geleverde Groene uitvaartkist. Dit bedrag is voor het beheer van de natuurgebieden.

 


Nieuwe website online vdzwaag.nl

Geplaatst op

Vanaf vandaag is de nieuwe website van vdzwaag.nl gelanceerd.